บริการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน
ตามมาตรฐานฝีมือแรงแห่งชาติ
สาขาช่างอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
สาขาช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส ระดับ 1

 
สถานที่ตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

99/99 ม.1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

 
สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

Call : 094-671-1555

Line : sys-services

Facebook : https://www.facebook.com/Sys.ServicesWelding

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.