หลักสูตรฝึกอบรม (In-house Training)

การเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

รหัส หลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ / กลุ่มเป้าหมาย
BAO1-1 การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส (ทบทวน: ทฤษฎี + ติวสอบ)
สำหรับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
6 ชม. ช่างประกอบ (Fitter)
BA01-2 การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส (ทบทวน: ทฤษฎี + ติวสอบ + ปฎิบัติ)
สำหรับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
12 ชม.  ,,
BA02-1 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (ทบทวน: ทฤษฎี + ติวสอบ)
สำหรับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
12 ชม. ช่างเชื่อม
BA02-2  การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (ทบทวน: ทฤษฎี + ติวสอบ + ปฎิบัติ)
สำหรับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
18 ชม.  ,,


เทคโนโลยีงานเชื่อมและประกอบ

รหัส หลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ / กลุ่มเป้าหมาย
BBO1-1 พื้นฐานการเชื่อมซ่อมบำรุงและการเลือกใช้งานลวดเชื่อม 6 ชม. ช่างเชื่อมซ่อมบำรุง 
BB01-2 การเชื่อมซ่อมบำรุง และการเลือกใช้ลวดเชื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ 12 ชม.  ,,
BB02-1 พื้นฐานการเชื่อมเลเซอร์ (Laser Welding) 6 ชม.  ,,
BB02-2 การเชื่อมเลเซอร์สำหรับการซ่อมแม่พิมพ์ 12 ชม.  ,,
BB03-1 พื้นฐานช่างประกอบ (Fitter) 6 ชม.  ,,
BB03-2 การประกอบท่อ 12 ชม.  ช่างประกอบ (Fitter)
BB04-1 การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 6 ชม.  ,,
BB05-1 พื้นฐานการบัดกรีแข็ง 6 ชม. ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
BB05-2 การบัดกรีแข็ง (ท่อทองแดง)   ,,


การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (MMA)

รหัส หลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ / กลุ่มเป้าหมาย
BCO1-1 พื้นฐานการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (เชื่อมต่อชน) 6 ชม. ช่างเชื่อมทั่วไป 
BC11-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้าง) 12 ชม. งานเชื่อมโครงสร้าง
BC12-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อท่า 6G) 18 ชม. งานเชื่อมท่ออุตสาหกรรม 
BC12-2 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อท่า 3G&4G) 12 ชม. งานเชื่อมประกอบถัง/แทงค์อุตสาหกรรม
BC21-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อม (งานเชื่อมไฟฟ้าและตัดโลหะด้วยแก๊ส) 12 ชม.  ช่างประกอบ (Fitter)
BC31-1 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สำหรับช่างเชื่อมฝึกหัด 30 ชม. สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่


การเชื่อมทิก (TIG)

รหัส หลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ / กลุ่มเป้าหมาย
BD01-1 พื้นฐานการเชื่อมทิก 6 ชม. งานเชื่อมท่ออุตสาหกรรม
งานเชื่อมประกอบถ้ง/แทงค์อุตสาหกรรม
BD02-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมทิก (เหล็กแผ่น) 12 ชม. ,,
BD03-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมทิก (สแตนเลส) 18 ชม. ,,
BD04-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมทิก (อลูมิเนียม) 18 ชม. ,,

หมายเหตุ:
  ช่างเชื่อมต้องมีประสบการณ์การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (MMAW)


การเชื่อมมิก/แม็ก (MIG/MAG)

รหัส หลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ / กลุ่มเป้าหมาย
BE01-1 พื้นฐานการเชื่อมมิก/แม็ก (MIG/MAG) 6 ชม.  งานเชื่อมโครงสร้าง
งานเชื่อมอุตสาหกรรมยานยนต์
BE02-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมมิก/แม็ก (งานเชื่อมเหล็กบาง) 12 ชม.  ,,
BE03-1 การพัฒนาทักษะช่างเชื่อมมิก/แม็ก (งานเชื่อมเหล็กหนา) 18 ชม.  ,,

หมายเหตุ:
  ช่างเชื่อมต้องมีประสบการณ์การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (MMAW)


ความปลอดภัยในงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Safety)

รหัส หลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ / กลุ่มเป้าหมาย
BF01-1 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้า และตัดโลหะด้วยก๊าซ
(Arc Welding & Gas Cutting Safety)
6 ชม. ช่างเชื่อม / ช่างประกอบ
BF02-1 การจัดการความปลอดภัยในงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
(Hot Work Safety Management)
6 ชม. หัวหน้าช่างเชื่อม / วิศวกรเชื่อม
BF03-1 ผู้เฝ้าระวังไฟ และการควบคุมงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
(Fire Watch Man and Hot Work Control)
6 ชม. ช่างเชื่อม / ช่างประกอบ / ผู้เฝ้าระวังไฟ
 
ขอใบเสนอราคา (In-house Training) ออนไลน์... คลิ๊กที่นี่