เช่าเครื่องวัดแก๊ส (Portable Gas Detector)

BW™ Max XT ll BW™ MicroClip XL MSA ALTAIR® 5X MSA ALTAIR® 4X


บริการให้เช่า เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Portable Gas Detector) ขนาดเล็กกะทัดรัด ราคาประหยัดสุดๆ
บริการให้เช่า ทั้งแบบรายสัปดาห์ และรายเดือน  ในราคาเบาๆ ประหยัดสุดๆ
บริการให้เช่า เครื่องตรวจวัดแก๊ส ชนิด 4 เซนเซอร์ (4 Sensor) ในเครื่องเดียวกัน
  - O2  (Oxygen)
  - LEL (Combusible)
  - H2S (Hydrogen Sulfide)
  - CO  (Carbon Monoxide
บริการให้เช่า เครื่องตรวจวัดแก๊ส ด้วยยี่ห้อ และรุ่นต่างๆ ดังนี้
  - MSA : ALTAIR 4X สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Worker & Operator)
  - MSA : ALTAIR 5X (Internal Pump) สำหรับผู้ตรวจวัดแก๊ส (Authorized Gas Tester)
  - BW : GasAlret MicroClip XL สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Worker & Operator)
  - BW : GasAlert Max XT II (Internal Pump) สำหรับผู้ตรวจวัดแก๊ส (Authorized Gas Tester)

ติดต่อเช่าเครื่องวัดแก๊ส: 

    คุณอรชิตา (นุ่น)  โทร.094-671-1555
อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.