การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประจำปี 2565
logo welding 21สาขา ช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส ระดับ 1
(สำหรับ: ช่างประกอบ & ผู้ช่วยช่าง / Fitter & Helper)

วันที่ทดสอบ หัวข้อทดสอบ สถานที่ทดสอบ ค่าทดสอบ ใบสมัครทดสอบ
บริการ
ประเภท เหมาหลักสูตร
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอสฯ - ติดต่อศูนย์ทดสอบฯ
โทร. 094-671-1555
         

 > หมายเหตุ:  ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส  3,000 บาท/ท่าน  (ค่าทดสอบ 1,000 บาท + ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 2,000 บาท)
                       ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานติดต่อ:  โทร. 094-671-1555
> สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ: ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส สาขาช่างเชื่อมและตัดโลหะ  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

logo welding 31ตารางติวเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2565