การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประจำปี 2565
logo welding 21สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
(สำหรับ: ช่างเชื่อม / Welder)

วันที่ทดสอบ หัวข้อทดสอบ สถานที่ทดสอบ ค่าทดสอบ ใบสมัครทดสอบฯ
16 ก.ย. 65
17 ก.ย. 65
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอสฯ 2,500.- ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบฯ
28 ต.ค. 65
29 ต.ค. 65
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอสฯ 2,500.- ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบฯ
9 ธ.ค. 65
10 ธ.ค. 65
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอสฯ 2,500.- ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบฯ
         

 > หมายเหตุ:  ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างอาร์กโลหะด้วยมือ  3,000 บาท/ท่าน  (ค่าทดสอบ 1,000 บาท + ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 2,000 บาท)
                       ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานติดต่อ:  โทร. 094-671-1555
> สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ: ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส สาขาช่างเชื่อมและตัดโลหะ  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

logo welding 31ตารางติวเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2565